Contraloría da visto bueno a capitalización de US$400 millones para Enap