Simma incorpora zapatas para estabilizadores de grúas